OK
REYSOLEH

سیلوی سیمان

سیلوی سیمان

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت‌های مختلف از 20 تن الی 500 تن، جهت ذخیره سیمان، گچ و دیگر موادی که می‌توان در این سیلوها ذخیره و نگهداری کرد. نوع ورق مصرفی جهت استفاده و ساخت، متناسب با ظرفیت سیلو محاسبه می‌شود و از نوع ST37 است.