شرکت ری سوله
مراحل اجرای کف سازی با بتن مسلح با ماله پروانه ای:
مرحله اول: انتخاب شرکت مهندسی ساختمانی با تجربه و متخصص جهت اجرای کف سازی بتن با ماله برقی برای کف سوله یا محوطه سازی مرحله دوم: خاکبرداری یا تسطیح زمین مرحله سوم: اجرای بتن مگر در کف سالن  مرحله چهارم: اجرای قالب بندی و آرماتوربندی شبکه مش مرحله پنجم: تراز یابی و شیب بندی با دوربین لیزری توسط مهندس نقشه بردار و اکیپ اجرایی مرحله ششم: بتن ریزی مرحله هفتم: تسطیح سطح روی بتن با شمشه برقی یا دستی مرحله هشتم: اجرای بتن ریزی کف و بعد از آن صاف کردن سطح با دستگاه ماله پروانه ای مرحله نهم: ایجاد کردن درز انبساط  در بتن با دستگاه کاترمطابق نقشه سازه.
مزایای اجرای بتن ریزی کف با ماله پروانه ای یا ماله برقی:
1-جلوگیری از ترک مویی بتن و خروج هوا با متراکم سازی سطح بتن 2-  صیقلی شدن وزیبایی سطح 3- راحتی جابه جایی کالا یا ماشین آلات بر روی سطح به دلیل صاف بودن.

telephone-3-800-800

تماس با ما

کلیک کنید

کف سازی بتنی

تصاویر پروژه ها

کلیک کنید

فونداسیون

خدمات ما

کلیک کنید