شرکت ری سوله
مراحل اجرای عرشه فولادی
: 

مرحله اول: انتخاب شرکت مهندسی ساختمانی با تجربه جهت اجرای سقف عرشه فولادی یا متال دک در اسکلت فلزی مرحله دوم: خرید ورق های ذوزنقه ای یا شادولاین با پوشش گالوانیزه و حمل آن به محل پروژه مرحله سوم: نصب و کلاف کردن ورق های ذوزنقه ای شکل بر روی تیرهای فلزی اصلی و فرعی به صورت نری و مادگی مرحله چهارم: نصب نهایی ورق های روی تیر و فیکس کردن توسط نیروی ماهر مرحله پنجم: نصب برش گیر یا گل میخ جهت اتصال ورق گالوانیزه و بال فوقانی تیرها با دستگاه استادولدینگ (Stud Welding Machine) به صورت جوشکاری مرحله ششم: نصب آرماتورحرارتی بر روی ورق گالوانیزه، به صورت شبکه مش جهت جلوگیری از ترک خوردگی احتمالی بتن به دلیل انقباض و انبساط، که بر اساس شرایط دمای هوا و نقشه سازه تعیین می گردد مرحله هفتم: بتن ریزی با ضخامت و عیار بتن مشخص شده در نقشه های اجرایی سازه انجام می گردد و بعد از آن ماله کشی جهت تراز کردن و صیغلی شد سطح بتن صورت می گیرد.

telephone-3-800-800

تماس با ما

کلیک کنید

عرشه فولادی

تصاویر پروژه ها

کلیک کنید

reysoleh.com-project-8-800-800-1

خدمات ما

کلیک کنید