ساخت جرثقیل سقفی تک پل : 

انواع جرثقیل سقفی تک پل : 

جرثقیل سقفی تک پل رو نشین
در این نوع جرثقیل موتور بالابر بر روی پل یا تیر اصلی جرثقیل قرار می گیرد و لازمه اجرای آن فضای کافی تا زیر رفتر و در کنار سالن می باشد.

جرثقیل سقفی تک پل آویز
در این نوع جرثقیل موتور بالابر در زیر پل یا تیر اصلی جرثقیل به صورت معلق و آویزان  قرار می گیرد و معمولا برای مواقعی اسفاده می شود که در ارتفاع سالن و ارتفاع روی کربل تا زیر رفتر محدودیت ارتفاع و فضا جهت حرکت موتور بالابر وجود دارد.

 

 ساخت جرثقیل سقفی دو پل : 

جرثقیل سقفی دو پل رو نشین
در این نوع جرثقیل موتور بالابر ما بین دو پل یا تیر اصلی و بر روی بال بالای تیر قرار می گیرد ومعمولا برای زمانی که دهانه سوله بیشتر از 20 یا 25 متر باشد و نیاز به ظرفیت بالابری در تناژ بالا می باشد. لازمه اجرای آن فضای کافی تا زیر رفتر و در کنار سالن می باشد.

جرثقیل سقفی دو پل آویز
در این نوع جرثقیل موتور بالابر ما بین دو پل یا تیر اصلی و بر روی بال پایین تیر قرار می گیرد ومعمولا برای زمانی که دهانه سوله بیشتر از 20 یا 25 متر باشد و نیاز به ظرفیت بالابری در تناژ بالا می باشد و برای مواقعی استفاده می شود که در ارتفاع سالن و ارتفاع روی کربل تا زیر رفتر محدودیت ارتفاع و فضا جهت حرکت موتور بالابر وجود دارد.

telephone-3-800-800

تماس با ما

کلیک کنید

reysoleh.com - Projects (6)

تصاویر پروژه ها

کلیک کنید

reysoleh.com-project-8-800-800-1

خدمات ما

کلیک کنید